زمان انتخاب – هنر و مد ایرانی در صنعت پوشاک جهان
در این برنامه مهدی آقازمانی به معرفی طراحان مد ایرانی در دنیا می پردازد.
مهمانان برنامه: بهار و رضا مسعودی، طراحان مد و فشن

Comments are closed.