سپید و سیاه – پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵
اعتزاضی خلاقانه. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز…
رودخانه ای یخ زده و کودکانی با آرزوهای بلند
جدال بین گلوله و زندگی برای نان
اول ممنوعیت موسیقی و حالا… سینما
انتخابات پیش رو. دولتی که می خواهد بماند برای مردم چه کرده؟

Comments are closed.