سپید و سیاه – پنجشنبه ۱۶ دی
مردمی خسته و غضب آلود در پی حقوق شهروندی خود
و «آزادی» تو چقدر با ارزش هستی، حتی اگر زمانت کوتاه باشد …
گورخواب، توالت خواب و چادر خواب و…
فداکاری کم نظیر یک معلم
پیر و جوان نمی شناسد، جامعه ایران و ارزش به جانداران
نه به قصاص، سه هزار نفر آرامگاه یک جوان را گلباران کردند
سمی که هر روز مردم شهرهای ایران تنفس میکنند

Comments are closed.