گفتگو با گروه تارانتیست در مورد آهنگ جدیدشان «ببار بارون» و میزگرد با حضور دکتر کاظم علمداری و مهندس خسرو بندری در ارتباط با توسعه و منابع آب

Comments are closed.