سپید و سیاه – شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
ویژه برنامه سپید و سیاه – منتخبی از آنچه در سال 2016 میلادی در سپید و سیاه گذشت.

Comments are closed.