سپید و سیاه – پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵

نمایش «خشکسالی» در خیابان، واقعیت اما، بحران آب
با اشک محصولاتشان را در جاده ریختند
همیشه راهی خلاقانه برای اعتراض وجود دارد
رییس جمهوری و مسئولین در جایگاه شاکی!
مدرسه، بخاری نفتی، آتش… این بار معلم سوخت
اسماعیل آباد رها شده

Comments are closed.