زمان انتخاب – پایان برجام – دعوا در تهران، اتحاد در واشنگتن
در این برنامه مهدی آقازمانی به همراه حسن داعی و نیک آهنگ کوثر به بررسی پایان برجام – دعوا در تهران، اتحاد در واشنگتن می پردازد.

Comments are closed.