زمان انتخاب – روابط ایران و آمریکا سی و هفت سال پس از اشغال سفارت آمریکا
در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی روابط دو کشور ایران و آمریکا پس از اشغال سفارت و گروگانگیری می پردازد.
میهمان برنامه: دکتر سیامک شجاعی

Comments are closed.