آبانگان ۸۲- خطرهای بی‌توجهی به افزایش جمعیت برای منابع آب
بخش دوم گفتگو با دکتر آنتونی آلن، و پخش پایانی گفتگو با دکتر صمد اسدپور

آبانگان ۸۲- خطرهای بی‌توجهی به افزایش جمعیت برای منابع آب from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.