آبانگان ۷۸ – کمپین «من دریاچه ارومیه هستم»
نگاهی به کمپین «من دریاچه ارومیه هستم» و ارتباط بحران‌ آب با بحران‌های اجتماعی

آبانگان ۷۸ – کمپین «من دریاچه ارومیه هستم» from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.