• فیلم مرا ببینید، پولش را هم ندهید
• جنگ بازی در شهربازی، مشهد
• قیچی توان خیاط را برید
• کاخ نیاوران در آستانه نابودی
• تخریب خانه های مردم توسط ماموران دولتی
• تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه
• تعویق یکساله حقوق و اعتصاب کارگران
• کارزار «باهم برای آزادی»، احمدعسگری را آزاد کنید

سپید و سیاه – پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.