زمان انتخاب مرز میهن دوستی و فاشیسم اسلامی-ایرانی
میهمانان برنامه
نوشین مشکاتی هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران
نازیلا گلستان هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران
در این برنامه مهدی آقازمانی همراه با میهمانان به بررسی مرز میهن دوستی و فاشیسم اسلامی-ایرانی می پردازد.

زمان انتخاب مرز میهن دوستی و فاشیسم اسلامی-ایرانی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.