آبانگان ۷۳- معماری اقلیمی
دکتر مسعود اسماعیل‌لو، استاد دانشگاه و کارشناس معماری پایدار به بحث در مورد معماری اقلیمی می‌پردازد.

آبانگان ۷۳ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.