آبانگان ۷۲-طرح ایرانرود
دکتر سروش سروشیان، استاد برجسته مهندسی محیط زیست و عمران دانشگاه کالیفرنیا در ارواین، در باره طرح‌های بزرگ انتقال آب و ایران‌رود سخن می‌گویند.

-آبانگان ۷۲-طرح ایرانرود from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.