زمان انتخاب : بزرگان ایران زمین – کریمخان زند
در این برنامه مهدی آقازمانی به بزرگان ایران زمین – کریمخان زند می پردازد.
مهمان : دکتر ناصر انقطاع

زمان انتخاب : بزرگان ایران زمین – کریمخان زند from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.