آبانگان ۷۱ – با نگاهی به نامه سرگشاده نادر فتوره‌چی به محمد خاتمی
بررسی حضور وزیر نیرو در کمیسیون امنیت ملی مجلس، نگاهی به سوال‌های مرتبط با آب در نامه سرگشاده نادر فتوره‌چی به سید محمد خاتمی و …

آبانگان ۷۱ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.