زمان انتخاب تعیین سرنوشت در حوزه های ملی استانی (تمرکززدایی در آینده ایران
در این برنامه مهدی آقازمانی به همراه دکتر شجاعی به تعیین سرنوشت در حوزه های ملی استانی (تمرکززدایی در آینده ایران ) می پردازند.

میهمان برنامه: دکترسیامک شجاعی کارشناس سیاسی واستاد دانشگاه در نیویورک

زمان انتخاب تعیین سرنوشت در حوزه های ملی استانی -تمرکززدایی در آینده ایران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.