آبانگان ۶۹- نگاهی به توسعه و کمبودهای ایران
دکتر بهرنگ فروغی، استادیار دانشگاه ایالتی اریزونا به تشریح مفهوم توسعه می‌پردازد.
کامبیز غفوری از تازه‌ها می‌گوید و نیک آهنگ کوثر، نشست زمین را به زبانی تشریح بیان می‌کند.

آبانگان ۶۹- نگاهی به توسعه و کمبودهای ایران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.