سپید و سیاه- چهارم شهریور ۱۳۹۵
• مواردی از وزیر میدانم که خجالت میکشم بگویم
• صف برای یک بیست لیتری آب
• به این مقدار دلخوش نباشید قرار است همه چیز رایگان شود
• کارتون تازه از آتنا فرقدانی
• کدام حفظ حرمت، جایگاه واقعی ایرانی کجاست

سپید و سیاه- چهارم شهریور ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.