• رییس شورا و تراشیدن طرحهای آتشکده از دیوار
• قطعه قطعه کردن لوله های انتقال آب مدرسه به بهانه بدهی
• هزینه ای که پرداختم، تبعید در زابل
• دومینوی مخالفت امامان جمعه در پی جا خالی دادن آقای وزیر
• تنفر پراکنی در فضای ورزشی، چرا مزدور
• شعله پاکروان از دیدارش با مادر شهرام و بهرام احمدی میگوید

سپید و سیاه — یکم شهریور ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.