زمان انتخاب-از وطن فروشی در همدان تا جنایت در حلب
مهمانان آقای حسن داعی و نیک آهنگ کوثر
موضوع: از وطن فروشی در همدان تا جنایت در حلب به بهانه دفاع از حرم

توضیح: اگرچه تبلیغات سازمان یافته حکومتی در ایران جنگ سوریه را نماد دفاع از اماکن مورد احترام شیعیان و ایستادگی در مقابل داعش قلمداد می کند اما حقیقت جز جنایت در سوریه و سرکوب مخالفان اسد و کشتار مردم معترض به او چیز دیگری نیست. مهمانان این برنامه به بررسی این ابعاد پرداخته اند

زمان انتخاب روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵-از وطن فروشی در همدان تا جنایت در حلب from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.