سپید و سیاه – ۲۸ مرداد ۱۳۹۵

• خواهر و برادریم اما نسبت به هم به شدت حریص
• من مدالم را تقدیم میکنم به …
• علم الهدی:حاکم حکومت فدرال خراسان
• محرومیت بانوان ایرانی از حضور در ورزشگاهها
• احضار و بازجویی معترضان به اعدامهای اخیر در ایران
• خودکشی کودکان ایران به مرز هشدار رسیده است

سپید و سیاه – ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.