آبانگان ۶۴ – نگاه کامبیز غفوری به تازه‌های حوزه آب و خشکسالی
نگاه کامبیز غفوری به تازه‌های حوزه آب و خشکسالی، و بخش اول بررسی میز گرد برنامه ۱۸۰ درجه سیما در ارتباط با مشکلات آب در ایران

آبانگان ۶۴ – نگاه کامبیز غفوری به تازه‌های حوزه آب و خشکسالی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.