آبانگان ۶۳- آثار مخرب سد شفارود برای محیط زیست
نگاهی به کشته شدن سه نفر در درگیری بر سر آب، مشکلات سد شفارود برای محیط زیست و …

آبانگان ۶۳- آثار مخرب سد شفارود برای محیط زیست from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.