در این برنامه، نیک آهنگ کوثر به بررسی سخنان اخیر حسن روحانی در ارتباط با آب و کشاورزی می‌پردازد.

آبانگان ۶۱ – سخنان اخیر حسن روحانی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.