مهدی آقازمانی وشری شمسیان میزبان چهار خواننده ایرانی تبار ساکن اسراییل هستند که هنر خود در زمینه موسیقی را به پلی برای معرفی فرهنگ ایران زمین به مردم امروز اسراییل و رساندن صدای صلح و دوستی دو ملت کرده اند. این برنامه را در دو قسمت دنبال کنید.

زمان انتخاب- معرفی خوانندگان ایرانی تبار در اسراییل، قسمت اول from افق ایران on Vimeo.

زمان انتخاب- معرفی خوانندگان ایرانی تبار در اسراییل، قسمت دوم from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.