نگاهی به سخنان وزیر نیرو در مورد منابع آب و بحران‌های جاری در نقاط مختلف کشور.

-آبانگان ۵۹: نگاهی به سخنان وزیر نیرو در مورد منابع آب  from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.