آبانگان ۵۵- بحران آب در ایران در گفتگو با دکتر سروشیان
در این برنامه، سام خسروی‌فرد با دکتر سروش سروشیان، استاد برجسته دانشگاه کالیفورنیا در ارواین در ارتباط با بحران آب و خشک‌سالی در ایران گفتگو می‌کند.

آبانگان ۵۵- بحران آب در ایران در گفتگو با دکتر سروشیان from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.