در این برنامه، علی اصغر رمضانپور، روزنامه‌نگار و معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در باره نقش و وظیفه روشنفکران و اهالی رسانه در دوران خشکسالی سخن می‌گوید. نگاهی داریم به گفته‌های رامین جهانبگلو، فیلسوف ایرانی ساکن کانادا به وظیفه روشنفکران در قبال خشکسالی و به بررسی مسائل مرتبط با حوزه آب در هفته جاری پرداخته‌ایم.

آبانگان ۵۳ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.