زمان انتخاب: جنجال برای شیخ بحرینی تا سکوت در مقابل درگذشت سربازان ایرانی
مهمانان : حسن داعی – نیک آهنگ کوثر

توضیح: در حالی که حادثه دلخراش مرگ 19 سرباز ایرانی با سکوت و بی تفاوتی رهبران تهران روبرو شده، سپاهیان و قاسم سلیمانی بار دیگر بر سر ماجرای سلب تابعیت رهبر مخالفان بحرین جنجال به راه انداخته اند. در این برنامه ابعاد این مسائل و دیگر مسائل روز مورد بررسی قرار گرفته است

زمان انتخاب: جنجال برای شیخ بحرینی تا سکوت در مقابل درگذشت سربازان ایرانی from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.