در این برنامه، به تاثیر حرکت مردمی بدون خشونت مردم منطقه سبزکوه درمقابله با تونل‌سازی برای انتقال آب، و همچنین وضعیت بد تالاب‌ها و تغییر مواضع دکتر پرویز کردوانی پرداخته‌ایم. دکتر مجید محمدی به نقش حکومت و مردم در چارچوب کلی اداره منابع آب در ایران اشاره می‌کند.

آبانگان ۴۹ – تاثیر حرکت مردمی بدون خشونت from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.