سپید و سیاه – دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
حبیب، قریب غریب
شهردار رفسنجان: هشت هزار سگ را کشتیم
آتنا فرقدانی هنرمندی از جنس شجاعت
در صدا و سیما، گلوی دختر خردسالم از فشار گره روسری سرخ شد
انرژی بی پایان مرتضی کودک کار ده ساله
سوزش تازیانه، دولت: ما متاسفیم، کارگران: فرماندار نماینده کیست

سپید و سیاه – دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.