آبانگان شماره ۴۵- کارکرد رسانه در آموزش شهروندان در دوره خشکسالی

در این برنامه، پرویز کاردان، هنرمند پیشکسوت و برنامه‌ساز نام آشنای ایرانی در باره کارکرد رسانه در آموزش شهروندان در دوره خشکسالی می‌گوید.
نیک آهنگ کوثر، بررسی مشکلات سد گتوند را در این برنامه، آغاز می‌کند

آبانگان شماره ۴۵- کارکرد رسانه در آموزش شهروندان در دوره خشکسالی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.