آبانگان ۴۳- سفر به نیومکزیکو
دکتر حمید معزی از تجربه خود در کاشت انار در منطقه خشک نیومکزیکو می‌گوید.

آبانگان ۴۳- سفر به نیومکزیکو from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.