کارشناس برنامه
سعید جباری کنشگر سیاسی
مهدي آقازماني و سعيد جباري در اين زمان انتخاب پيرامون حقايقي از شخصيت روح الله خميني به بحث نشسته اند

زمان انتخاب – شخصیت روح الله خمینی در آینه تاریخ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.