زمان انتخاب – بحران در نسل جوان
جامعه شناسان به بروز بحران در نسل امروز ايران هشدار میدهند. ندا امین روزنامه نگار ساکن ترکیه از ابعاد این بحران میگوید
میهمان برنامه: ندا امین روزنامه نگار

زمان انتخاب – بحران در نسل جوان from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.