• بیلبوردهای ضد فرهنگی شهرداری تهران
• در آینده تکرار نکنیم، این بار که گذشت
• شلاق کینه دیکتاتور بر تن دانشجویان قزوینی
• رد پینه و رد شلاق بر کف دست و گرده کارگر
• وزیر اقتصاد، سرعت رشد اقتصادی ایران پیش از انقلاب از چین امروز بالاتر بود
• پخش پنی سیلین آلوده در داروخانه های تبریز

سپید و سیاه – دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.