زمان انتخاب- دلار آمریکایی و رئیس انقلابی
میهمانان: نیک اهنگ کوثر و حسن داعی
نگاهی به همزمانی دو رویداد افشای کمک‌های مالی گسترده به چند فرد و نهاد برای حمایت توافق هسته‌ای و فروختن آن به جامعه و انتخاب احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان. لاکن هر دو با همکاری اصلاح طلبان رخ داده است. آیا آنها ته مانده اعتماد مردم به اصلاح رژیم را به باد دادند؟

زمان انتخاب- دلار آمریکایی و رئیس انقلابی from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.