آبانگان ۴۲- بررسی موفقیت داخلی فیلم مستند مادرکشی که در نقد حکم‌رانی آب و سیاست‌های وزارت نیرو ساخته شده.
گفتگوی سام خسروی‌فرد با نیک‌آهنگ کوثر در ارتباط شهادت نیک آهنگ کوثر در کمیته حقوق بشر پارلمان کانادا

آبانگان ۴۲- بررسی موفقیت داخلی فیلم مستند مادرکشی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.