در این برنامه، ماندانا کریمی، کارشناس محیط زیست و هواشناسی به مدل‌ها و مسائل مرتبط با هواشناسی در دوره خشکسالی می‌پردازد

آبانگان ۴۱ -مدل‌ها و مسائل مرتبط با هواشناسی در دوره خشکسالی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.