در این برنامه، دکتر فریدون مبشری، کارشناس مدیریت منابع آب از مشکلات ایجاد شده به‌واسطه سیاست‌های غلط آب می‌گوید.

دکتر شهرام خلدی، به بررسی کمبودهای مطالعات تاریخی در ارتباط با خشکسالی و کم آبی در دوره‌های مختلف تاریخ ایران می‌پردازد.

آبانگان ۳۸- سیاست های غلط آب from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.