برنامه شماره ۳۴ آبانگان اختصاص دارد به انتقادهای درونی به ساز و کار حکمرانی آب و پس‌لرزه‌های فیلم مادرکشی، و همچنین اضافه شدن یک همکار جدید به تیم آبانگان…

آبانگان سی و چهارم-انتقادهای درونی به ساز و کار حکمرانی آب و پس‌لرزه from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.