• ثریا حکمت، حتی محروم از تخت بیمارستان
• حراج مکانهای فرهنگی، این بار موزه هنرهای معاصر تهران
• در رواج رانت و سهولت اختلاس نیازی به پستوی پاناما نیست
• از بیابان به مزرعه وانگه روستای ویلایی، چرخشی سحرآمیز
• در المپیک اعدام رکورد چین را زدیم
• آزادی بیان و آزادی پس از بیان، تفاوتی اساسی
• مردم ایران، جامعه ای که میبایست از نو شناخت

سپید و سیاه ، بیست و سوم فروردین ۱۳۹۵ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.