در این برنامه به بررسی فیلم مستند «ماهی‌ها در سکوت می‌میرند» در مورد وضعیت آب سیستان و وضعیت سخت مردم سیستان پرداخته‌ایم.

آبانگان بیست وهشتم ، بررسی فیلم مستند «ماهی‌ها در سکوت می‌میرند» from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.