آبانگان بیست وهفتم ، اهمیت آب و نقش هنرمندان در کمپین‌های آگاهی‌بخشی در مورد خشکسالی
در این برنامه، سام خسروی‌فرد با مری آپیک، هنرمند سرشناس تئاتر و سینما درباره اهمیت آب و نقش هنرمندان در کمپین‌های آگاهی‌بخشی در مورد خشکسالی، گفتگو کرده است.
کامبیز غفوری از تازه‌ها می‌گوید. همچنین، خراب‌کاری‌های اعضای آبانگان هنگام فیلم‌برداری و نیز گزینده‌ای دیگر از گفتگوهای ۶ ماه نخست را خواهید دید.

آبانگان بیست وهفتم ، اهمیت آب و نقش هنرمندان در کمپین‌های آگاهی‌بخشی در مورد خشکسالی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.