• شهروندی بهایی درپی دفاع قانونی اش از حق تحصیل، بازداشت شد
• ارائه ای متفاوت به جهت پاکسازی محیط شهری
• پاک‌سازی خیابان ولی عصر از فیلتر سیگار توسط شهروندان مسئول
• احمد شهید میگوید ایران سال ۲۰۱۵ بالاترین نرخ اعدام در ۱۰ سال گذشته را داشته است
• کودکان در سرمای زیر صفر درجه با گالشهایی که تاریخش سالهاست سرآمده
• سوییس ایران بدون محافظت قرق بانان
• نابودی بیش از سی تن میوه با هدفی مجهول و نامعلوم

سپید و سیاه ، بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.