آبانگان ۲۳. در این برنامه، به همراه دکتر ناصر کرمی، روزنامه‌نگار و اقلیم‌شناس، به بررسی نقش مجلس در ارتباط با محیط زیست می‌پردازیم. دکتر عبدالستار دوشوکی از علل حمایت مردم سیستان از کاندیداهای ریاست جمهوری می‌گویند و قول‌هایی که کاندیداها می‌دهند اما به آنها عمل نمی‌کنند.

آبانگان بیست و سوم، نقش مجلس در ارتباط با محیط زیست from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.