• آتنا دائمی آزاد شد، عبدالفتاح سلطانی به زندان بازگشت
• تهدید به قتل استادان دانشگاه توسط امام جمعه اصفهان
• رنج عظیم مردم خوزستان، عطش و گرما در تابستان و در زمستان …
• از ری شهری 76 تا ری شهری 94 …
• دویست و پنجاه کارگر بدلیل پرداخت نشدن شش ماه بیمه هفت کیلومتر تظاهرات کردند
• جمع آوری سگها و بزور گرفتن آنها از صاحب شان

سپید و سیاه ، پنجشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.