سپید و سیاه ، آدینه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۴
• دوازده روستای خراسان شمالی خالی از سکنه شده
• نظامی در نهایت بهم ریختگی، حمله شهرداری به یک کارواش
• زابل زندانی بزرگ، اسباب کشی و مهاجرت قدغن
• خشکی دریاچه پریشان و اعتراض همگانی به بی توجهی مسئولین
• نیاز به سکولاریزم به جهت ترمیم سی و هشت سال عقب ماندگی و اسارت
• دانش آموزانی که بدلیل نبود یک پل مجبور به ترک تحصیل شدند
کارگران و هزینه های سنگین زندگی، محرومیت و عدم دریافت سی ماه حقوق

سپید و سیاه ، آدینه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.