بازخوانی پرونده تاسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

میهمان: حسن سماکار ، از مدیران ارشد کانون – اورنج کانتی

زمان انتخاب: کانون پروروش فکری کودکان و نوجوانان – قسمت دوم from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.